Det er en ting som har vært veldig viktig for Norge, i hele vår historie, men også for hvordan vi har utviklet oss. Vi har pratet mye om fisking og havbruk, og det er ikke så rart. Selv om i dag er litt mindre avhengig av det enn hva vi var for hundre år siden, så er det uansett en viktig og avgjørende del av vår økonomi. Sysselsettingen som kommer fra fiskeindustrien er stor og det er noe som virkelig er verdt å ta vare på, noe som vi i aller høyeste grad føler vi må gjøre. Det er jo en grunn til at vi har en fiskeriminister, og det er ikke akkurat en ministerpost som er veldig vanlig andre steder i verden. Så vi har forstått viktigheten av det, men den har som sagt dalt litt, ikke minst på grunn av fremveksten av oljeindustrien i Norge.

På mange måter så har den industrien erstattet fiskeindustrien, og det er viktig å opprettholde begge deler, og om vi kan, gjøre det selv på vår egen måte. Da er det viktig at vi har en videreutvikling av kultur innen disse områdene, og ikke minst, utdannelse, da man jo ønsker å vedlikeholde dette enda mer og bedre. Teknologi spiller en avgjørende rolle i dette, da det er det som tillater at man jobber enda mer effektivt, miljøsikkert og tryggere for arbeiderne. Vi i Norge bør være i forkant på disse tingene, sepsielt fordi vi faktisk har et reellt behov for det. Man gjør jo ikke slike ting for morro skyld. Eller man kan jo fiske for morro skyld, men ikke drive en hel industri bare på gøy, naturligvis. Noe av det enkleste å gjøre da er å få mennesker sammen, slik at man kan dele ideer og tanker, kanskje også komme kritikk der det trengs, slik at man kan komme seg over kneika sammen. Vi vet at alle ikke vil dele med seg informasjon, som de kanskje ser på som verdifull, men uansett hva som spres, så er det bra.

I Norge har man en årlig fiskekonferanse, Nor-Fishing, som har eksistert siden 1960. I dag blir det ansett for å være en av verdens ledende messer for fisketeknologi, noe som betyr at man ikke bare får ideer lokalt, men fra hele verden. Folk forsøker jo hele tiden å komme med noe nytt, og det er generelt utrolig nyttig med andre impulser fra andre kulturer. Da ser man også ofte veldig gode løsninger og resultat på potensielle problemer. Slike konferanser muliggjør også skapelsen av et kontaktnettverk, eller utvidelsen av det, og igjen, det er noe som kan spille en viktig rolle i forhold til hvordan en industri som sådan utvikler seg.

Det man også ser at det er en mangel på vitenskapskonferanser i Norge. De blir arrangert en gang i blant, men det er tydelig at fisking har en veldig stor rolle i det norske næringslivet. Sannsynligvis mye på grunn av kultur, og hva man er vant med. Det er klart at vi har tatt mye av vårt utstyr og teknologi når det kommer til olje og andre ting, fra utlandet, og det er veldig lite vi selv har utviklet. I Sverige så har man inntatt en slags lederrolle i dette, mens vi i Norge venter på hva andre utvikler. Det har jo fungert OK, men det hadde vært gøy å se hva vi kunne finne på. Hvorvidt det er behov for å holde en konferanse hvert eneste år kan man diskutere, men det hadde jo ikke vært en dum ide å samle vitenskapsmenn til Norge en gang i blant? Vi får satse på fiskingen inntil da!