Norge er en havnasjon, med lang kystlinje og rike tradisjoner for å utnytte ressursene i havet. Derfor er det ikke så rart at Norge også arrangerer konferanser som handler om hav og fiske. Havforskning er også viktig, og dukker ofte opp på forskerkonferanser, som også arrangeres her i landet. Havet er truet av forsøpling, artsutryddelse og klimaendringer. Og det å redde havet er viktig for å redde klimaet og gjøre verden til et bedre sted i framtiden. Her kan du lese mer om noen konferanser som har blitt arrangert i Norge den siste tiden.

Havkonferansen i Bergen

Havkonferansen Science for Ocean Actions i Bergen i November 2018 var en vitenskapskonferanse der havet sto i sentrum. Forskere og eksperter fra 49 land samlet seg til konferansen for å diskutere tiltak som skal holde verdenshavene rene og artsrike i framtiden. Dette var en konferanse i regi av FN, og arrangementet gikk over to dager. Statsminister Erna Solberg var en av dem som talte til de 160 havekspertene som møttes på Scandic i Bergen i november. Selv om konferansen er ferdig, er ikke jobben til ekspertene avsluttet. De skal legge fram en sluttrapport for FN i løpet av 2020, der det forhåpentligvis kommer noen konkrete forslag som kan gjennomføres. Selv om havkonferansen var for forskere og ledere, vil det som kommer fram av forslag også ha en betydning for folk flest, for havet er viktig for oss alle.

Nor-Fishing

Nor-Fishing har vært arrangert siden 1960, og er et møtested for fiskerinæringen. Folk fra hele verden kommer til messen, og rundt 15 000 besøkende er innom. Her får du vite mer om nyheter, og det arrangeres seminarer, debatter og foredrag, samt ulike sosiale arrangementer. I 2018 ble messen arrangert fra 21. 24. august. Nor-Fishing er et viktig møtested for næringen, og alle som jobber innen fiskeri. Samtidig er det også en mulighet for helt vanlige folk å lære mer om fiskeri. I dag handler fiskeri om teknologi og nyutviklinger både innen selve fangsten og videreforedling og transport. Mer enn 500 ulike utstillere viser fram det aller nyeste, og dersom du har muligheten, bør du absolutt ta deg en tur innom messen neste gang den arrangeres. Kanskje fiskerinæringen har utviklet seg mer enn du har fått med deg.

Vitenskapskonferanser

Norge har mange vitenskapsfolk og godt utviklede forskningsmiljøer. Derfor er det heller ikke så rart at det arrangeres vitenskapsmesser og konferanser. Starmus i Trondheim i 2017 ble en stor suksess, og nå planlegger NTNU sin egen vitenskapsfestival i Trondheim. Planen er å arrangere den første festivalen i 2019, og hensikten er delvis å gjøre vitenskap mer populært og kjent, og delvis å videreutvikle Trøndelag og Trondheim som vitenskapsregion.

Starmus hadde 2500 publikummere på foredragene, samt rundt 40 000 besøkende på ulike arrangementer. I tillegg var det rundt 1,8 millioner som fulgte foredragene på TV. Dersom den nye festivalen også lokker til seg like mange nysgjerrige, kan dette gjøre vitenskap mer kjent og populære blant folk flest. Starmus viste i hvert fall at mange gjerne vil lære mer om vitenskap, og kanskje det er en ide å sende foredrag på TV også i framtiden, for dem som ikke har tid til å besøke selve messen.

Konferanser øker forståelsen

Konferanser kan være arrangert for forskere og eksperter, men de kan også bidra til at folk flest får en økt forståelse for fiskeri, havforskning og forskning generelt. Dette er viktig, for det er vårt felles ansvar å ta vare på havet og finne gode løsninger for framtiden. Vitenskapsmesser kan også gjøre flere unge interessert i vitenskap, og dermed kan flere velge vitenskap som utdanning. Det trengs også, for framtiden trenger forskere til å løse de utfordringene verden står overfor.